Du kan bli vändpunkten i någons liv

Denna sidan är ett hjälpredskap för dig som arbetar som audionom. Här finns utbildningar och information för att hjälpa dig i ditt jobb med att identifiera vilka av dina patienter som skulle kunna bli hjälpta av ett hörselimplantat. Ladda ner eller beställ material till dig som audionom eller dina patienter.

Sidan uppdateras regelbundet med nytt material och senaste forskningsrönen. Allt som erbjuds och går att beställa är kostnadsfritt.

Vänta inte med att inleda samtalet om hörselimplantat med din patient

Många blir hjälpta med hörapparater, men ibland räcker inte det hela vägen.

För personer med grav hörselnedsättning (> 65dB på bästa örat TMV4) kan cochleaimplantat (CI) vara en bra lösning.

Sommaren 2022 kom nya riktlinjer om hur en optimerad rehabilitering av patienter med grav hörselnedsättning bör se ut – ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Grav hörselnedsättning”1. För många av dessa personer är CI en mycket bra lösning. Tyvärr känner inte alla till det, hittills har bara 16 procent av dem som uppfyller CI-kriterierna fått ett implantat.2-3 Därför vill vi sprida kunskapen om detta.

Genom att hjälpa dina patienter med grav hörselnedsättning med en remiss för CI-utredning kan du hjälpa dem till en bättre livskvalitet.

Kontaktformulär

Boka en kostnadsfri utbildning

Vi har stor kompetens kring vilka av dina patienter som kan vara aktuella för höselimplantat. Vi kommer gärna till er för att hjälpa med mer kunskap om t. ex. kriterier, resultat och kostnadseffektivitet när det gäller CI. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att boka ett besök eller svara på dina frågor.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Cochlears nyhetsbrev är skapat för personal inom hörselvården. Här kan du läsa om de senaste forskningsrönen, ladda ner material som hjälper både dig och din patient samt få information om kostnadsfria utbildningar.

Material för dig och din patient

Vill du läsa på mer om hörselimplantat eller önskar du information som du kan dela ut till din patient?

Ladda ner eller beställ tryckt material kostnadsfritt.

Här finns material du kan ladda ner

Hur ett CI fungerar, kriterier för att remittera rätt patient, olika studieresultat med mera.

Rådgivningsverktyg

Rådgivningsverktyg vid samtal med patienter med hörselnedsättning. Klickbar PDF.

Rådgivningsverktyg med enbart patientbilder

Rådgivningsverktyg vid samtal med patienter med hörselnedsättning. Klickbar PDF.

Att gå från hörapparater till cochleaimplantat

En studie med resultat i två artiklar i JAMA Otolaryngol - Head Neck Surg

Kriterier - När ska jag remittera?

Svenska riktlinjer för remittering till CI, audiogramexempel och remissens innehåll

Implanterbara hörsellösningar

Funktion, indikationer och fördelar

Hur mycket bättre hör patienterna efter att ha fått CI

Jämfört med två hörapparater, resultat från jämförande studie.

Cochleaimplantat är kostnadseffektivt

Studie jämför CI med knä- och höftimplantat

Färgmall för ljudprocessorer

Nucleus 8®- och Kanso® 2-ljudprocessor

Så fungerar ett cochleaimplantat

Poster: Cochlear™ Nucleus® 8- och Kanso® 2-ljudprocessor

Audiogram

Poster: Audiogram med vanliga ljud

Här finns material du kan ladda ner

Hur ett hörselimplantat fungerar, användarberättelser, frågeformulär med mera. 

När hörapparaterna inte längre räcker till

Information om hörsel och hörselimplantat

Cochleaimplantat - En möjlighet att höra igen

Frågeformulär för hörselsituationer

Förbered dig inför ditt audionombesök

Upptäck fördelarna med bimodal hörsel

Prata med någon som varit i en liknande situation som din

Bedömningsguide för hörselimplantat

Frågor att ställa till din audionom

Din guide till att förbereda dig inför CI-operationen

Beställ tryckt material kostnadsfritt

Fyll i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

1. Vårdförloppets kunskapsstöd  [2023-02-22]
2. Löfvenberg C et al, Prevalence of severe-to-Profound hearing loss in the adult Swedish population and comparison with cochlear implantation rate. Acta Otolaryngol. 2022, 142, 410–414.
3. Barnplantorna och Cochlears uppskattning. www.barnplantorna.se

Scroll to top