Vad är Cochlears ambassadörsprogram?

Cochlear vill öka medvetenheten om hörselnedsättning och hjälpa fler människor runt om i världen att kommunicera med vänner och familj genom förbättrad hörsel. Cochlears ambassadörsprogram består av en grupp människor runt om i världen som har ett hörselimplantat från Cochlear och valt att sätta av tid för att dela sin berättelse med andra på ideell basis.

Enligt Världshälsoorganisationen har över 5% av jordens befolkning - 360 miljoner människor - en handikappande hörselnedsättning. Många av dessa skulle kunna bli hjälpta av ett cochleaimplantat eller Baha, men trots att dessa lösningar ingår i standardbehandling av hörselnedsättning är de flesta människor omedvetna om detta.

Varför ett ambassadörsprogram?

När en person börjar samla information om CI eller Baha, planerar att genomgå operation, eller just fått ett implantat kommer våra ambassadörer att ge information och stöd längs vägen.

Cochlears ambassadörsprogram uppmuntrar användare och deras anhöriga att:

 • Inspirera andra genom att dela sina egna berättelser
 • Öka medvetenheten i samhället om Cochlears implanterbara hörsellösningar
 • Säkerställa att kandidater får korrekt information om Cochlears olika implanterbara hörsellösningar
 • Guida kandidater på nästa steg mot att få ett implantat
 • Ge bättre hörsel åt fler människor.

Exempel på hur du kan du dela dina erfarenheter 

 • Dela med dig av din personliga berättelse och dina erfarenheter på Cochlears hemsida 
 • Besvara frågor kring Cochlears produkter 
 • Medverka vid konferenser eller andra event och sprida medvetenhet om hörselimplantat och hörselnedsättning 
 • Hålla en presentation på ett möte eller event 
 • Vara aktiv i sociala medier 
  • Blogga 
  • Delta och vara aktiv i olika hörselrelaterade grupper på Facebook 
  • Dela/gilla intressanta poster på Facebook
 • Mentorskap och samtal på tumanhand 
 • Ställa upp i press-sammanhang och/eller tala med lokal media 
 • E-post/telefon – svara på frågor och vara stöd till kandidater 

Mer information

Om du vill veta mer om Cochlears ambassadörsprogram kan du läsa broschyren Cochlears handbok för ambassadörer.