Bli Cochlearambassadör - och gör skillnad


Vill du dela med dig av dina erfarenheter kring din hörselresa för andra som skulle kunna ha nytta av ett hörselimplantat?

Vi på Cochlear har valt ut ett tiotal personer med CI eller Baha för att skapa ett ambassadörsnätverk i Sverige. Du har fått denna personliga inbjudan då du antingen:

  • Varit i kontakt med någon från Cochlear och visat intresse av att vilja hjälpa andra
  • Blivit kontaktad av Cochlear och fått frågan om du skulle vilja delta i vårt nätverk
  • Är aktiv och engagerad i olika grupper/forum kring CI eller Baha på sociala medier.

Vad får du ut av att vara ambassadör?

Förutom att träffa andra engagerade användare under vår ambassadörsträff, får du tidigt information om nyheter kring Cochlears produkter och tillbehör samt produktutbildning av Cochlear och mycket mer.

Välkommen till Cochlears första ambassadörsträff

Vi bjuder in till ambassadörsträff i Göteborg den 11 november 2017 kl. 09.30 till 15.30 och skulle bli mycket glada om du ville delta.

Vem kan vara en Cochlearambassadör?

En Cochlearambassadör är en person med egen erfarenhet av en implanterbar hörsellösning och som på frivillig basis och utan att förvänta sig någon kompensation är villig att hjälpa Cochlear att utföra sitt uppdrag.